Smarownice automatyczne

Smarownice automatyczne są przede wszystkim stosowane w pojedynczych punktach smarnych, które są szczególnie narażone na zatarcie, punktach trudno dostępnych, gdzie proces smarowania ręcznego jest utrudniony oraz wszędzie tam, gdzie koszty potencjalnej awarii węzła smarowniczego mogą znacznie przekroczyć koszt zakupu dozownika.