+48 605 880 422 +48 32 241 16 23 deforin@deforin.pl

Na bazie wieloletniego doświadczenia w dziedzinie smarowania, transferu oleju i płynów roboczych zapewniamy następujące usługi:

 • Doradztwo i analiza potrzeb w zakresie problematyki smarowniczej i transferu cieczy
 • Projektowanie centralnych układów smarowania i dobór odpowiednich komponentów
 • Montaż centralnych układów smarowania, instalacji dystrybucji olejów i płynów roboczych
 • Modernizacja istniejących instalacji smarowniczych i olejowych
 • Uruchomienie instalacji i szkolenie w zakresie obsługi

Działamy praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu, dotychczas wykonaliśmy znaczącą liczbę instalacji i modernizacji instalacji smarowych i olejowych w takich branżach jak m.in.:

 • Metalowa

  centralne smarowanie młota, prasy kuźniczej, giętarki, obrabiarki

 • Motoryzacyjna

  centralne smarowanie prasy transferowej, smarowanie pieca, smarowanie łańcucha

 • Hutnicza

  centralne smarowanie ciągu walcowniczego,smarowanie ciągu walcowniczego

 • Górnicza

  centralne smarowanie kombajnu ścianowego i chodnikowego, kruszarki, prasy filtracyjnej, smarowanie wozu odstawczego, smarowanie ładowarko-zwałowarki

 • Budowlana

  centralne smarowanie koparki, spychacza, smarowanie węzła betoniarskiego, smarowanie betoniarek i pomp betonu, smarowanie młota hydraulicznego

 • Energetyczna

  centralne smarowanie turbiny wiatrowej, wywrotnicy wagonowej, smarowanie rusztu mechanicznego, odżużlacza

 • Spożywcza

  centralne smarowanie linii rozlewniczej, maszyny pakującej, paletyzatora, smarowanie łańcuchów

 • Cementowa

  centralne smarowanie wieńca zębatego młyna kulowego, podpór młyna, smarowanie kruszarki klinkieru, młyna pionowego

 • Drzewna

  centralne smarowanie traka

 • Oczyszczanie ścieków

  smarowanie mieszadeł, kratownic, prasy filtracyjnej

 • Odpadów

  smarowanie łańcuchów sortowni śmieci, smarowanie śmieciarki, zamiatarki

 • Samochodowa

  smarowanie ciągnika siodłowego, podwozia autobusu, centralne smarowanie sprzęgu siodłowego, naczepy

 • Kolejowa

  smarowanie pojazdów szynowych, smarowanie infrastruktury szynowej

 • Portowa

  smarowanie portowych urządzeń załadowczych/rozładowczych , zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, dźwigów kontenerowych, dźwigów kolumnowych

 • Petrochemiczna

  smarowanie sprężarki gazu ziemnego i gazów przemysłowych

 • Rolnicza

  centralne smarowanie kombajnu, prasy

Chcesz poznać więcej szczegółów lub zapytać o cenę? Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie: