Układ centralnego smarowania – co to jest?


 
Centralne układy smarowania stanowią rozwiązanie smarownicze, umożliwiające stałe dostarczanie środka smarnego do wielu punktów smarowania. Ponadto zapewniają one pełną automatyzację procesu smarowania oraz gwarantują precyzyjność dozowania substancji smarujących i regularną częstotliwość ich dawkowania. Z tego względu znajdują one zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Powszechnie używa się ich do smarowania urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych, maszyn budowlanych i górniczych, wykorzystuje się je również do smarowania łańcuchów i gwintów.
 
Centralne smarowanie składa się z szeregu współpracujących ze sobą elementów. Do najważniejszych z nich zalicza się rozdzielacze, pompy centralnego smarowania i przewody smarowe oraz elementy dozujące (dozowniki). Ponadto, w układach wykorzystuje się złożone systemy sterowania, a także liczne, pomniejsze części – filtry, zawory, złącza.
 
Generalnie, układy centralnego smarowania maszyn i urządzeń podzielić można na:

  • progresywne,
  • liniowe (jedno- lub dwuliniowe),
  • impulsowe i natryskowe,
  • układy olejowe obiegowe.

 

Układy centralnego smarowania progresywne

 
Centralne smarowanie progresywne znajdują zastosowanie w przypadku występowania dużej liczby (rzędu kilkuset) punktów smarnych na małej powierzchni. Sprawdzają się one przede wszystkim w przypadku maszyn i urządzeń o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu na środek smarny. Mogą one pracować w sposób ciągły bądź okresowo. Ich głównymi zaletami są: niskie koszty, prosta budowa i obsługa, możliwość rozbudowy, niska wrażliwość na zmiany temperatury. Systemy smarowania progresywnego znajdują zastosowanie w centralnym smarowaniu pras, młotów kuźniczych, maszyn górniczych i budowlanych.
 

Układy centralnego smarowania liniowe

 
Liniowe systemy centralnego smarowania dzieli się na jednoliniowe, stosowane w przypadku maszyn i urządzeń o zwartej budowie, oraz dwuliniowe, wykorzystywane do smarowania dużych konstrukcji i ciągów technologicznych. Pierwszy rodzaj wykorzystywany jest przede wszystkim w przypadku pras, obrabiarek oraz niewielkich maszyn przemysłu spożywczego, drzewnego, tekstylnego, wymagających niskociśnieniowego smarowania olejem bądź smarem półpłynnym. Typ dwuliniowy z kolei spotyka się przede wszystkim w hutniczych ciągach technologicznych, ładowarko-zwałowarkach, maszynach papierniczych. Systemy liniowe charakteryzują się prostą budową, niskimi kosztami elementów oraz możliwością dostosowania ilości dozowanego środka smarnego.
 

Układy centralnego smarowania impulsowe i natryskowe

 
Układy impulsowe i natryskowe łączy ich główne zastosowanie – smarowanie łańcuchów. Wariant impulsowy wykorzystuje się do smarowania łańcuchów o wolnoobrotowych napędach oraz do podawania środka smarnego na rolki transportowe. Umożliwia on podawanie niewielkiej ilości smaru w ściśle określone miejsca – dostępne układy umożliwiają jednoczesne smarowanie do 6 punktów. Najistotniejsze zalety wariantu impulsowego to: wysoka precyzja dawkowania, niewielka ilość środka smarnego, pozostająca w układzie. Natryskowy centralny układ smarowania służy do podawania środka smarnego przy użyciu sprężonego powietrza na otwarte punkty smarownicze, takie jak przekładnie łańcuchowe, przekładnie zębate, prowadnice, bieżnie napędowe. Ilość dozowanego środka smarnego reguluje się poprzez ustawienie czasu trwania przerw między każdym kolejnym smarowaniem. Układy natryskowe wyróżnia więc prostota regulacji, a także wysoka niezawodność.
 

Układy olejowe obiegowe

 
Ostatnim, rzadziej stosowanym systemem centralnego sterowania są układy olejowe obiegowe. Wykorzystuje się je w przemyśle papierniczym, metalowym i cementowym, chłodzenia i smarowania łożysk w podporach młynów, prasach i walcarkach.
 
Centralne układy smarowania, niezależnie od rodzaju, zapewniają pełną kontrolę nad ilością dostarczanego środka smarnego, a także umożliwiają eliminację, występujących w przypadku smarowania ręcznego, błędów ludzkich. Istotną korzyścią ich stosowania jest również brak konieczności przerywania pracy urządzeń i ciągów technologicznych. W konsekwencji, centralne smarowanie przyczynia się do zauważalnej redukcji kosztów, ponoszonych przez przedsiębiorstwo.
 
Firma Deforin oferuje szeroką gamę układów wiodących producentów, takich jak m.in. SKF, Lincoln czy Groeneveld. Zapewniamy dobór, projektowanie oraz montaż systemu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym pełnym asortymentem!