Układy smarowania Tribotec

Oferta TriboTec obejmuje jednoliniowe, progresywne oraz dwuliniowe (dwuprzewodowe) systemy smarowania. Ponadto w skład oferty wchodzą układy smarowania obiegowe olejowe, jak również systemy natryskowe oraz przenośne urządzenia smarownicze.

Układy smarowania TriboTec znajdują zastosowanie w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu. Firma tworzy rozwiązania, spełniające wymagania m.in.:

  • przemysłu wydobywczego – węgla kamiennego, brunatnego i innych kopalin,
  • przemysłu koksowniczego,
  • przemysłu maszynowego,
  • przemysłu hutniczego i odlewniczego

Rozwiązania TriboTec wykorzystywane są także przy produkcji różnorodnych środków transportu – autobusów, trolejbusów, lokomotyw, samochodów ciężarowych. Znajdują one zastosowanie również w produkcji betonu i innych materiałów budowlanych, stosowane są w cegielniach, żwirowniach i piaskowniach.

W Polsce, z układów smarowania TriboTec i innych produktów marki korzysta m.in. KGHM Polska Miedź, KWB Turów, Famur, Zamet, PGE, ArcelorMittal Polska, Tauron, Fiat Auto Poland.