Budowa i elementy składowe układów centralnego smarowania


Układy centralnego smarowania są na szeroką skalę wykorzystywane w różnego rodzaju gałęziach przemysłu. Odpowiednie smarowanie zapewnia bezproblemową i efektywną pracę danej maszyny. Poznaj budowę układów centralnego smarowania oraz ich rodzaje.
 

Układ centralnego smarowania – budowa i elementy składowe

 
Układy centralnego smarowania mają sporą przewagę nad ręcznym podawaniem smaru, głównie z powodu większej precyzji, co przekłada się na mniejsze zużycie środka smarnego oraz bardziej optymalną obsługę maszyn i urządzeń. Dziś tego typu układy są podstawą wyposażenia wielu fabryk i zakładów przemysłowych. Konstrukcja układu centralnego smarowania to szereg współpracujących ze sobą elementów. Podstawowe części, znajdujące się w każdym układzie to pompy centralnego smarowania (m.in. pompy zębate), zbiorniki, rozdzielacze centralnego smarowania, przewody smarowe oraz elementy dozujące. Sercem całego układu jest pompa centralnego smarowania, dzięki której smar jest wyrzucany ze zbiornika do przewodów (za pomocą generowanego ciśnienia). Kolejnym elementem składowym układu jest rozdzielacz centralnego smarowania, którego zadaniem jest rozprowadzenie smaru do przewodów i docelowo do punktów smarowania. Ponadto rozdzielacze centralnego smarowania produkowane są w szerokim zakresie wydajności i wyjść oraz mogą być wyposażone w kilka rodzajów czujników, dzięki czemu można z powodzeniem kontrolować ich pracę. W przypadku niewielkiej ilości punktów smarowania wystarczy jeden rozdzielacz główny, jednak w przeważającej większości układów występują rozdzielacze pierwszego i drugiego stopnia. W konstrukcji zwłaszcza układów olejowo-obiegowych niezbędne są także pompy zębate, które wykorzystywane są jako element tłoczący środek smarujący oraz utrzymujący i regulujący jego ciśnienie. Są to specjalne modele pomp zębatych, przystosowanych do przetłaczania cieczy o dużej gęstości.
 

Rodzaje centralnego smarowania i ich zastosowanie

 
Istnieje wiele rodzajów układów centralnego smarowania i znajdują one zastosowanie w innego typu rozwiązaniach maszynowych. Do najpopularniejszych typów centralnego smarowania należą:

  • układ smarowania jednoliniowy – przeznaczony głównie do maszyn, w których zapotrzebowanie na smar jest niewielkie. Świetnie sprawdza się m.in. w przemyśle spożywczym, poligraficznym, tekstylnym oraz drzewnym. Największym atutem tego układu jest prosta konstrukcja i niezwykle łatwa obsługa. Dopasowanie odpowiedniej ilości smaru jest intuicyjne.
  • układ smarowania dwuliniowy – przeznaczony głównie do dużych maszyn i ciągów technologicznych m.in. hutniczych.
  • układ smarowania progresywny – dedykowany do maszyn o średnim zapotrzebowaniu na smar oraz w przypadku maszyn i urządzeń, w których występuje duża liczba punktów smarnych na małej powierzchni. Rewelacyjnie sprawdza się m.in. w maszynach górniczych i budowlanych, młotach kuźniczych oraz prasach.
  • układ smarowania natryskowy/impulsowy – dedykowany otwartym punktom smarowniczym. Znakomicie sprawdza się w przypadku smarowania łańcuchów, prowadnic, przekładni zębatych.
  • układ smarowania olejowo obiegowy – przeznaczony głównie do smarowania i chłodzenia łożysk w walcarkach, prasach i podporach młynów.