Centralne smarowanie

Centralne smarowanie znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Stanowi niezawodne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie występuje wiele punktów smarnych, niejednokrotnie trudno dostępnych, wymagających stałego dostarczania środka smarnego. Centralne smarowanie zapewnia smarowanie podzespołów na odpowiednim poziomie, co zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zatarć, które prowadzą do usterek lub awarii.

 

Centralne smarowanie – rodzaje i zastosowania

 

Układy centralnego smarowania to grupa różnorodnych rozwiązań, zaspokajających potrzeby smarownicze wszelkich gałęzi przemysłu. Wyróżnia się centralne smarowanie progresywne, liniowe, impulsowe, natryskowe i olejowe obiegowe.

 

Progresywne centralne smarowanie wykorzystywane jest w przypadku maszyn i urządzeń, w których występuje duża liczba punktów smarnych na małej powierzchni oraz których zapotrzebowanie na środek smarny jest niewielkie bądź średnie. Centralne smarowanie progresywne wykorzystywane jest m.in. w maszynach górniczych i budowlanych, młotach kuźniczych i prasach.

 

Liniowe układy centralnego smarowania dzieli się na jedno- i dwuliniowe. Układy jednoliniowe wykorzystywane są w przypadku maszyn o zwartej budowie (prasy, obrabiarki, małe maszyny stosowane w przemyśle drzewnym, tekstylnym, spożywczym). Centralne smarowanie dwuliniowe znajduje zastosowanie w dużych maszynach i ciągach technologicznych, m.in. hutniczych.

 

Układy smarowania impulsowe i natryskowe są jednym ze sposobów smarowania łańcuchów. Smarowanie impulsowe umożliwia precyzyjne podawanie niewielkiej ilości smaru w konkretne miejsca. Centralne smarowanie natryskowe wykorzystywane jest do podawania środka smarnego przy użyciu sprężonego powietrza na otwarte punkty smarownicze.

 

Centralne smarowanie olejowe obiegowe są stosowane rzadziej – wykorzystuje się je głównie do smarowania i chłodzenia łożysk w walcarkach, prasach i podporach młynów.

 

Centralne smarowanie w naszej ofercie

 

Oferujemy centralne smarowanie progresywne, jednoliniowe, dwuliniowe obiegowe olejowe, natryskowe wiodących producentów, przystosowane do pracy w różnorodnych warunkach przemysłowych.

 

Nasza oferta obejmuje:

  • układy smarowania Woerner, stosowane tam, gdzie występują szczególnie trudne warunki pracy (m.in. górnictwo, hutnictwo, przemysł cementowy, metalowy),
  • centralne smarowanie Graco, wykorzystywane w praktycznie każdej gałęzi przemysłu,
  • układy centralnego smarowania Lincoln, wykorzystywane m.in. w przemyśle szklarskim, hutniczym, papierniczym, spożywczym,
  • układy smarowania SKF/Vogel – do smarowania łożysk,
  • centralne smarowanie Groeneveld do autobusów, ciężarówek, śmieciarek, zamiatarek, urządzeń portowych, maszyn budowlanych, rolniczych, leśnych, stosowane również w górnictwie i energetyce,
  • układy centralnego smarowania BEKA, znajdujące zastosowanie głównie w maszynach budowlanych, pojazdach szynowych, turbinach wiatrowych,
  • układy smarowania Tribotec – stosowane m.in. w górnictwie, hutnictwie, koksownictwie, przemyśle maszynowym,
  • centralne smarowanie ILC – wykorzystywane do smarowania mobilnych maszyn i urządzeń.