Układy progresywne

Układy progresywne znajdują zastosowanie w przypadku występowania dużej liczby (rzędu kilkuset) punktów smarnych na małej powierzchni. Sprawdzają się one przede wszystkim w przypadku maszyn i urządzeń o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu na środek smarny. Mogą one pracować w sposób ciągły bądź okresowo.

 

Ich głównymi zaletami są: niskie koszty, prosta budowa i obsługa, możliwość rozbudowy, niska wrażliwość na zmiany temperatury. Układy smarowania progresywnego znajdują zastosowanie w smarowaniu pras, młotów kuźniczych, maszyn górniczych i budowlanych.

 • POMPA ILC MAX

  Pompa ILC MAX przeznaczona jest do układów progresywnych olejowych i smarowych. Stosowana m.in. w smarowaniu pojazdów mobilnych i niewielkich maszyn przemysłowych.

  • napęd: elektryczny 12, 24 VDC lub 240 VAC
  • ilość elementów pompujących: 1-3
  • max. wydajność elementu pompującego: 0,16 cm3/skok
  • Max. ciśnienie: 250 bar
  • zbiornik z tworzywa o pojemności 2,4 lub 8 kg lub metalowy o pojemności 5 kg
  • sterowanie wewnętrzne lub zewnętrzne
  • czujnik poziomu minimum środka smarnego