+48 605 880 422 +48 32 241 16 23 deforin@deforin.pl

Układy progresywne

Układy progresywne znajdują zastosowanie w przypadku występowania dużej liczby (rzędu kilkuset) punktów smarnych na małej powierzchni. Sprawdzają się one przede wszystkim w przypadku maszyn i urządzeń o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu na środek smarny. Mogą one pracować w sposób ciągły bądź okresowo.

 

Ich głównymi zaletami są: niskie koszty, prosta budowa i obsługa, możliwość rozbudowy, niska wrażliwość na zmiany temperatury. Układy smarowania progresywnego znajdują zastosowanie w smarowaniu pras, młotów kuźniczych, maszyn górniczych i budowlanych.