+48 605 880 422 +48 32 241 16 23 deforin@deforin.pl

Układy dwuliniowe

BIJUR DELIMON jest znany z bardzo dobrej jakości dwuliniowych centralnych układów smarowania. Tego typu układy są szeroko stosowane, tam, gdzie jest potrzeba smarowania odległych punktów smarnych. Najczęściej układy dwuliniowe są stosowane w smarowaniu ciągów walcowniczych w hutach stali, ciężkich maszyn w górnictwie odkrywkowym, maszynach papierniczych, koksowniach.