Regulatory temperatury

Urządzenia do kontroli i regulacji temperatury WOERNER występują w 3 rodzajach różniących się parametrami i spełnianą funkcją. Znajdują zastosowanie w układach olejowych obiegowych (agregaty do smarowania obiegowego) oraz w układach hydraulicznych.