Pompy do układów progresywnych SKF

Pompy do układów progresywnych SKF i Vogel znajdują zastosowanie w przypadku występowania dużej liczby (rzędu kilkuset) punktów smarnych na małej powierzchni. Sprawdzają się one przede wszystkim w przypadku maszyn i urządzeń o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu na środek smarny. Mogą one pracować w sposób ciągły bądź okresowo. Pompy do układów progresywnych SKF i Vogel to polecane elementy centralnego smarowania m.in. maszyn Volvo.