Jednopunktowe automatyczne smarownice MEMOLUB

Jednopunktowe automatyczne smarownice MEMOLUB o napędzie bateryjnym są dostępne w dwóch pojemnościach; 120 i 240 cm3.