+48 605 880 422 +48 32 241 16 23 deforin@deforin.pl

OLEJ SHELL OMALA S1 W

Oceń produkt

Olej Shell Omala S1 W (Shell Valvata J), mineralny olej przekładniowy z dodatkiem oleju tłuszczowego. Charakteryzuje się niską odparowalnością oraz odpornością na tworzenie osadów żywicznych i węglowych. Dedykowany do smarowania niskoobrotowych zamkniętych przekładni,  wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych cylindrów parowych oraz przekładni ślimakowych.

 

nazwa gęstość w temp. 15°C (kg/m³) temp. zapłonu °C temp. płynięcia max. (°C) lepkość kinematyczna (cSt) w temp. 40°C lepkość kinematyczna (cSt) w temp. 100°C wskaźnik lepkości
Shell Omala S1 W 460 887 318 -6 460 31,2 98

 

Opakowanie: beczka 209l.