W zależności od rodzaju połączenia stosuje się kilka rodzajów złączek; złączki proste punkt smarny – rura, złączki kątowe punkt smarny – rura, dwuzłączka rura-rura.