System OIL SAFE

System OIL SAFE – jest niezwykle pomocny w programie smarowniczym w niemalże każdym zakładzie, umożliwia zachowanie czystości środków smarnych, chłodziw i innych substancji roboczych, dokładność dozowania. Jednym słowem system OIL-SAFE służy uporządkowaniu gospodarki olejami i chłodziwami.