Rury i węże

Rury i węże stosowane szeroko w budowie centralnych układów smarowania, układów hydraulicznych oraz wewnątrzzakładowych instalacjach transferu smaru, oleju i płynów roboczych.