Pompy pneumatyczne membranowe

Pompy membranowe to proste i niezawodne urządzenia pompujące o napędzie pneumatycznym. Dzięki kombinacji różnych materiałów w budowie pomp membranowych, urządzenia te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i są stosowane do pompowania różnego rodzaju cieczy o szerokim zakresie lepkości i gęstości, agresywnych chemicznie, z zawartością cząstek stałych, agresywnych chemicznie i łatwopalnych. Pompy pneumatyczne membranowe stosuje się m.in. w przemyśle chemicznym, farbiarskim i papierniczym do pompowania kwasów, zasad, alkoholi, rozpuszczalników, emulsji, farb na bazie wody i rozpuszczalników, lakierów, klejów, żywic, tuszy, barwników; w przemyśle spożywczym i kosmetycznym do pompowania mleka, jogurtów, śmietany, spirytusu, czekolady, ciast, past; w branży wodno-ściekowej do pompowania ścieków, osadów, zawiesin, alkaliów flokulantów; w utrzymaniu ruchu i przemyśle motoryzacyjnym do pompowania olejów świeżych i przepracowanych, chłodziw, płynów roboczych.