Pompy pneumatyczne membranowe

Pompy membranowe to proste i niezawodne urządzenia pompujące o napędzie pneumatycznym napędzane sprzężonym powietrzem. Dzięki kombinacji różnych materiałów w budowie pomp membranowych, urządzenia te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i są stosowane do pompowania różnego rodzaju cieczy. Pompy pneumatyczne membranowe stosuje się w różnego rodzaju przemysłach. Do zalet pomp membranowych należy zaliczyć przenośny charakter, możliwość ochrony przeciwwybuchowej, zdolność do pracy przy niedostatecznym smarowaniu oraz dobre parametry ssawne.